حسابداری هزینه ها چیست
حسابداری هزینه ها چیست

حسابداری هزینه ها چیست ، حسابداری هزینه ها به عنوان یک ابزار به منظور مدیریت و کنترل بودجه مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که حسابداری مالی به عنوان نمایندگی متفاوتی از هزینه ها بوده و برای سرمایه گذاران خارجی کاربرد دارد. عملکرد مالی در بر گیرنده دارایی ها و بدهی های یک شرکت است.


انواع هزینه ها


هزینه های ثابت: این هزینه ها بر اساس حجم کار شرکت تغییر نخواهند کرد و در طی دوره به یک میزان باقی می مانند. مانند ساختمان و تجهیزات که با نرخی ثابت کاهش می یابند.
هزینه های متغیر: این هزینه ها بر اساس سطح فعالیت سازمان تغییر خواهند کرد.
هزینه های عملیاتی: این هزینه ها بر اساس عملیات روزمره یک سازمان می باشد. که به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم بندی می شوند.
هزینه های مستقیم: این هزینه ها برای تولید کالا به شمار می روند.
هزینه های حاشیه ای: این هزینه ها روابط بین حجم فروش، میزان تولید، هزینه ها، سود و قیمت فروش را تجزیه و تحلیل می کند. این نوع رابطه بیانگر حاشیه سهم است. حاشیه سهم از تقسیم درآمد منهای مخارج حاصل می شود.


تفکیک هزینه ها


عمل تفکیک هزینه ها بر اساس نوع سازمان فرق می کند. بعضی هزینه ها در کل سازمان به طور مشترک جدا می شوند. این هزینه های مشترک عبارتند از
- هزینه های اداری و تشکیلاتی: هزینه هایی که در واحد اداری سازمان صرف می شوند.
- هزینه های توزیع و فروش: هزینه های اختصاص یافته برای فروش کالا در سازمان
- هزینه های مالی: این هزینه ها برای انجام خدمات مالی کاربرد دارند.
- هزینه های حقوق پرسنل: در برگیرنده حقوق و دستمزد افراد
- دیگر هزینه ها: این هزینه ها به صورت اتفاقی و غیر قابل پیش بینی برای سازمان بوجود می آیند.

نتیجه پایانی


حسابداری هزینه ها به عنوان یک مهم برای پیش بینی هزینه های سازمان به کار گرفته می شوند و مدیران بر اساس این گزارشات تصمیات مهمی را اتخاذ خواهند کرد.