زمان انبار گردانی

انبار گردانی جهت اثبات و تایید مانده موجودی می باشد.

زمان انبار گردانی

زمان انبار گردانی

زمان انجام انبار گردانی در شرکتها مختلف می باشد و بستگی به دوره های مالی شرکت دارد برخی شرکت ها بصورت هفتگی، ماهیانه ، فصلی ، نیم سال و سالیانه انبار گردانی انجام می دهند ولی انجام انبار گردانی در پایان سال مالی الزامی می باشد. لازم بذکر است همه ی شرکت ها پایان سال مالی شان در آخرین روز اسفند نمی باشد و روز پایان سال مالی در اساسنامه مشخص می باشد.

آیا انبار دار می تواند در فرایند انبار گردانی شرکت نماید؟

در حال انبار گردانی انبار دار اجازه دخالت و شمارش ندارد و فقط می تواند جای جنس و محل نگهداری کالاها را نشان دهد.

یک کالا را  در انبار گردانی چند بار باید شمارش نماییم؟

در مورد تعداد دفعات شمارش اجناس تعاریف گوناگونی در کتاب ها نوشته شده است اما در اجرای عملی بهترین حالت این می باشد که شمارش اجناس به صورت دقیق انجام گردد و در صورت وجود مغایرت اجناس شمارش شده با سیستم، شمارش دوم صورت گردد و در صورت تطابق شمارش اول و دوم کسر و اضافه ایجاد شده صحیح می باشد و در صورت عدم تطابق شمارش اول و دوم شمارش سوم و گاها شمارش چهارم انجام می گردد و مغایرت مانده کالا شمارش شده در انبار گردانی را بعنوان سند کسرو اضافه انبار در سیستم ثبت می نماییم.

آیا حتما باید در عملیات انبار گردانی نماینده بازرس از یک شرکت حسابداری و یا موسسه حسابرسی حضور داشته باشد؟

اگر شرکت ما مشمول حسابرسی باشد و حسابرس ما در زمان انبارگردانی انتخاب شده باشد حتما باید یک نفر حسابرس به عنوان نماینده موسسه حسابرسی در انجام عملیات حسابرسی نظارت داشته باشد.

دلیل و مسئولیت مغایرت ایجاد شده در سیستم چیست؟

گفتنی است مغایرت های موجود دلایل مختلفی از جمله ضعف در ثبت رویه ها، عدم دقت انبار دار و حسابدار انبار، قابلیت های نرم افزار و ... می باشد که مسئولیت این مغایرتها بستگی به شرایط موجود در شرکت به افراد و واحد های مختلف دارد ولی در هر صورت موسسه حسابداری، مشاوره مالی ، مشاوره مالیاتی ، انبار دار، حسابدار انبار و ثبت کننده اظهار نامه مالیاتی و هر شخصیتی که خدمات حسابداری ارائه می نماید باید پاسخگو باشند.

وظایف حسابرس در انبار گردانی چیست؟

از مهم ترین وظایف حسابرسی در انبار گردانی می توان به نظارت، برگزاری جلسه و آموزش به افراد حاضر در انبار گردانی، تکمیل پرسشنامه انبارگردانی، شمارش تعدادی از اقلام بصورت رندم، اطمینان عدم ورود و خروج کالا اشاره نمود.

سند کسر و اضافه انبار چیست؟

پس از انجام انبار گردانی ممکن است مانده موجودی واقعی انبار با سیستم مغایرت داشته باشد که جهت رساندن مانده سیستم به موجودی واقعی سندی بعنوان کسر و اضافه انبار وارد می نماییم که در واقع موجودی هایی که بیشتر از سیستم انبار هستند را به سیستم اضافه می نماییم و موجودی هایی کمتر از سیستم انبار هستند را از سیستم کسر می نماییم.