موجودی کالا سیستم ادواری
موجودی کالا سیستم ادواری

موجودی کالا سیستم ادواری ، سیستم ادواری در اغلب واحدهای تجاری که کالای نسبتا با قیمت پایین می فروشند مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال فروشگاه ها و ابزار فروشی هایی که اقلام ریز و با قیمت کم ارائه می کنند نمی توانند از بارکد خوان استفاده نمایند از روش سیستم ادواری استفاده می نمایند

زیرا هزینه نگهداری اطلاعات ریز فروش این محصولات بیشتر از سود به دست آمده از فروش آن محصول می باشد این واحد های تجاری سالی یکبار به شمارش فیزیکی موجودی کالا خود می نمایند. اطلاعات به دست آمده از شمارش را می توانند در صورت های مالی خود نیز بکار گیرند در واحد های کوچک بیشتر مالک یا کارشناس فروش کنترل موجودی کالا را انجام می دهد،قابل توجه است که در حال حاضربا وجود سیستم های حسابداری که مختص این واحد های کوچک است و با قیمت بسیار کمی هم قابل تهیه است دیگر حتی این واحدهای کوچک نیز برای موجودی کالای خود به روش دائمی روی آورده اند زیرا در سیستم ادواری امکان کنترل لحظه به لحظه وجود ندارد و همین موضوع باعث شده استفاده از سیستم ادواری به مرور زمان کمرنگ و کمرنگ تر می شود.

موجودی کالای سیستم دائمی


سیستم دائمی به واحد های تجاری این امکان را می دهد تا اطلاعات کامل تر و دقیق تر حتی لحظه ای در اختیار صاحبان واحدهای تجاری قرار گیرد به همین منظور از دیرباز اغلب واحد هایی که کالای باارزش و گران قیمت را به فروش می رسانند از این روش استفاده می نمودند باید خاطر نشان کرد که این سیستم پرهزینه می باشد اما واحد های تجاری بزرگ که کالاهای با ارزش می فروشند به دلیل جلوگیری از کسری در موجودی و مشخص شدن لحظه ای موجودی استفاده از این روش برای این واحد ها مرقرون به صرفه است.

ثبت موجودی کالا در سیستم دائمی


در سیستم دائمی کالای خریداری شده تحت عنوان موجودی کالا در سمت در سمت ( بدهکار ) و پرداخت آن طبق نقد و بانک یا حساب های پرداختی در سمت ( بستانکار) ثبت می شود اما در زمان فروش کالا با دو ثبت به سرانجام می رسد در صورت فروش نقد و نسیه به این صورت که نقد و بانک یا حساب های دریافتی ( بدهکار) و درآمد فروش ( بستانکار ) می شود و در ثبت تکمیلی و ثبت دوم بهای تمام شده کالای فروش ( بدهکار ) و در سوی دیگر موجودی کالا به ارزش بهای تمام شده کالا ( بستانکار ) می شود.

نتیجه گیری:


سیستم ادواری در اغلب واحدهای تجاری که کالای نسبتا با قیمت پایین می فروشند مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال فروشگاه ها و ابزار فروشی هایی که اقلام ریز و با قیمت کم ارائه می کنند نمی توانند از بارکد خوان استفاده نمایند از روش سیستم ادواری استفاده می نمایند زیرا هزینه نگهداری اطلاعات ریز فروش این محصولات بیشتر از سود به دست آمده از فروش آن محصول می باشد این واحد های تجاری سالی یکبار به شمارش فیزیکی موجودی کالا خود می نمایند.