سود عملیاتی و غیر عملیاتی

سود عملیاتی و غیر عملیاتی ، سود زمانی در یک سازمان و یا شرکتی بوجود می آید که مجموع درآمدهای یک شرکت از مجموعه هزینه های آن بیشتر باشد.

در ادامه خواهید خواند سود عملیاتی و غیر عملیاتی

حسابداری یکپارچه در استارت آپ ها

حسابداری یکپارچه در استارت آپ ها، استفاده از حسابداری یکپارچه نه تنها برای شرکت های بزرگ بلکه برای استارت آپ ها و سازمان های متوسط نیز ضروری می باشد.

در ادامه خواهید خواند حسابداری یکپارچه در استارت آپ ها

صورت معاملات فصلی چیست

صورت معاملات فصلی چیست؟ ، به کلیه خرید و فروش هایی که مؤدی ( حقیقی و حقوقی ) در مدت زمان مشخص انجام می دهد معاملات فصلی گفته می شود.

بیشتر بخوانید صورت معاملات فصلی چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست  ، مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از پرداخت مالیات است که هزینه مالیات را از دوش تولید کننده بردالشته و بر روی زنجیره کامل تولید، توزیع و مصرف تقسیم می کند. این روش که هم اکنون در بیش از 160 کشور جهان در حال اجرا است.

بیشتر بخوانید مالیات بر ارزش افزوده چیست

سیستم حسابهای مالی

سیستم حسابهای مالی ، سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهای مبتنی بر تعریف ها و مفهوم ها، طبقه بندی ها و قواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید سیستم حسابهای مالی