حسابداری یکپارچه در استارت آپ ها

حسابداری یکپارچه در استارت آپ ها، استفاده از حسابداری یکپارچه نه تنها برای شرکت های بزرگ بلکه برای استارت آپ ها و سازمان های متوسط نیز ضروری می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست  ، مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از پرداخت مالیات است که هزینه مالیات را از دوش تولید کننده بردالشته و بر روی زنجیره کامل تولید، توزیع و مصرف تقسیم می کند. این روش که هم اکنون در بیش از 160 کشور جهان در حال اجرا است.

سیستم حسابهای مالی

سیستم حسابهای مالی ، سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهای مبتنی بر تعریف ها و مفهوم ها، طبقه بندی ها و قواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است.

صورت معاملات فصلی چیست

صورت معاملات فصلی چیست؟ ، به کلیه خرید و فروش هایی که مؤدی ( حقیقی و حقوقی ) در مدت زمان مشخص انجام می دهد معاملات فصلی گفته می شود.

نرم افزار حسابدرای چند ارزی

نرم افزار حسابدرای چند ارزی ، نرم افزار چند ارزی بخشی سیستم جامع حسابدرای ارپا است که امکان مدیریت اسناد چند ارزی و معاملات ارزی را برای شما ارائه میکند.