نرم افزار حسابدرای چند ارزی

نرم افزار حسابدرای چند ارزی ، نرم افزار چند ارزی بخشی سیستم جامع حسابدرای ارپا است که امکان مدیریت اسناد چند ارزی و معاملات ارزی را برای شما ارائه میکند.

بیشتر بخوانید نرم افزار حسابدرای چند ارزی

دارایی های شرکت تولیدی در حسابداری تولیدی

دارایی های شرکت تولیدی در حسابداری تولیدی ، اولین مبحث اصلی که می توان در مورد حسابداری تولیدی در ان وارد شد دارایی های شرکت تولیدی است؛ هر آنچه که شرکت دارد چه از سرمایه گذار و چه از طلبکار، در حالت کلی به کلیه حقوق مالی که در اختیار شرکت قرار دارد دارایی های شرکت گفته می شود. یکی از مهم ترین دارایی های شرکت های تولیدی موجودی مواد و کالا است.

بیشتر بخوانید دارایی های شرکت تولیدی در حسابداری تولیدی