چاپ
دسته: blog
بازدید: 258
دارایی های شرکت تولیدی در حسابداری تولیدی

دارایی های شرکت تولیدی در حسابداری تولیدی ، اولین مبحث اصلی که می توان در مورد حسابداری تولیدی در ان وارد شد دارایی های شرکت تولیدی است؛ هر آنچه که شرکت دارد چه از سرمایه گذار و چه از طلبکار، در حالت کلی به کلیه حقوق مالی که در اختیار شرکت قرار دارد دارایی های شرکت گفته می شود. یکی از مهم ترین دارایی های شرکت های تولیدی موجودی مواد و کالا است.

در حسابداری تولیدی به همان اندازه که تعادل در موجودی نقد شرکت مهم است، تعادل در میزان موجودی مواد و کالا نیز حیاتی است؛ موجودی بیشتر از نیاز باعث انباشت سرمایه و راکد ماندن آن می گردد ضمن آنکه بی کیفیتی و ضرر و زیان قابل توجه در پی دارد.

 

حسابداری هزینه های شرکت تولیدی


مخارج واقع شده جهت اداره امور و انجام فعالیت های شرکت که منافع آتی ندارد ( بر خلاف دارایی ها که انتظار می رود منافع آتی داشته باشند ) را هزینه می نامند. هزینه به مخارجی گفته می شود که منافع آتی ندارد ولی برای تداوم فعالیت مؤسسه لازم است انجام شود. انواع هزینه ها توسط طبقه بندی های مختلفی صورت می گیرد از جمله :
_ طبقه بندی زمانی : هزینه های جاری و سرمایه ای
_ طبقه بندی طبیعی : هزینه های ساخت ( تولیدی ) و تجاری (غیر تولیدی )
_ طبقه بندی در ارتباط با محصول : هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
_ طبقه بندی در ارتباط با حجم تولید : هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر

 

در آمد شرکت تولیدی در حسابداری تولیدی


در آمدها نیز همچون هزینه ها به دو قسمت اصلی تقسیم می شوند:
_ درآمد های عملیاتی ( اصلی)
_ درآمد های غیر عملیاتی ( فرعی )
درآمد حاصل از فروش کالای تولیدی شرکت جزو درآمد عملیاتی و اصلی شرکت است، زیرا هدف تاسیس شرکت کسب سود از طریق فروش این کالاها است. ولی درآمدهایی که از فروش ضایعات و درآمدهای اتفاقی ( مانند سودهای بانکی ، جوایز و...) حاصل شوند جزو درآمدهای غیر عملیاتی است.

 

نتیجه گیری :


یکی از مهمترین دارایی های شرکت های تولیدی موجودی مواد و کالا است. مهمترین مبحث در مورد حسابداری تولیدی دارایی های شرکت های تولیدی است. مخارج واقع شده جهت اداره امور و انجام فعالیت های شرکت که منافع آتی ندارد را هزینه می نامند.