نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری ، نرم افزار انبارداری در تمامی موسسات به خصوص در شرکت های بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

حسابداری هزینه ها چیست

حسابداری هزینه ها چیست ، حسابداری هزینه ها به عنوان یک ابزار به منظور مدیریت و کنترل بودجه مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترل داخلی در حسابداری

کنترل داخلی در حسابداری ، شامل روش هایی است که به منظور حفاظت و نگهداری از دارایی ها، پرداخت به موقع بدهیها و ثبت صحیحی حسابها، توسط مدیریت وضع می شوند.

موجودی کالا سیستم ادواری

موجودی کالا سیستم ادواری ، سیستم ادواری در اغلب واحدهای تجاری که کالای نسبتا با قیمت پایین می فروشند مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال فروشگاه ها و ابزار فروشی هایی که اقلام ریز و با قیمت کم ارائه می کنند نمی توانند از بارکد خوان استفاده نمایند از روش سیستم ادواری استفاده می نمایند

سود عملیاتی و غیر عملیاتی

سود عملیاتی و غیر عملیاتی ، سود زمانی در یک سازمان و یا شرکتی بوجود می آید که مجموع درآمدهای یک شرکت از مجموعه هزینه های آن بیشتر باشد.